Porsche pakub kindlasti palju meeldejäävaid hetki ja sõidurõõmu. Porsche Approved garantii lisab sellele ka kindlustunde ja veendumuse, et olete teinud konkreetset kasutatud autot soetades õige otsuse. Garantiijuhtumi puhul kaetakse kulud 100% ulatuses – nii vahetatavad osad kui nendega seotud hooldustööd. Porsche Approved kasutatud auto omanik ei pea sel juhul ise midagi tasuma.

Porsche Approved kasutatud autode garantii kehtivus on kuni 36 kuud. Garantii kehtib kogu maailmas ja garantiitöid võib teha ükskõik milline volitatud Porsche esindus. Põhimõtteliselt võib Porsche Approved garantii olla igal kasutatud Porschel, mille läbisõit pikendamise hetkel on vähem kui 200 000 km (125 000 miili) ja mis võeti esmakordselt arvele kuni 14 aastat tagasi (36-kuulise garantii puhul kuni 12 aastat tagasi ). Autot kontrollitakse Porsche esinduses vastavalt nőutud 111 punkti testprogrammile. Porsche Approved garantii kehtib ainult seeriatootmises olnud Porsche soetanud lőpptarbijale. Peale garantii pikenduse lepingu sõlmimist läbisõidule piirangut ei ole. 

Garantiitingimused

 1. Siin esitatud garantiitingimused ei mõjuta kliendi seadusjärgseid õigusi ega õigusi, mida klient on saanud kasutatud sõiduki edasimüügilepinguga või uue sõiduki praegu kehtiva garantiiga.
 2. Ostu- või hoolduslepingus nimetatud sõiduki järgmiste komponentide kõikide detailide funktsioneerimine on hõlmatud allpool esitatud garantiitingimustega (erandite kohta vt punkt 4): 
 • mootor
 • kütuse-/jahutussüsteem
 • jõuülekanne/käigukast
 • vedrustus/roolisüsteem
 • pidurisüsteem
 • soojendus/kliimaseade
 • elektrisüsteem
 • kere

3. Klient võib esitada garantiinõudeid ainult probleemi tasuta kõrvaldamiseks. Garantiiandja ei vastuta defektide eest, mis on seotud remonditööde tegemisega või nende defektide poolt põhjustatud tagajärgede eest. Garantiinõudeid tuleb käsitleda järgmiselt.

 • Klient saab esitada nõudeid kõikidesse volitatud Porsche keskustesse.
 • Klient peab teavitama Porsche keskust kirjalikult kõikidest defektidest kohe nende märkamisel või laskma Porsche keskusel selle defekti kirjalikult registreerida.
 • Remonditööd tuleb kliendile teha tasuta ja tehniliste nõuete kohaselt, vahetades või remontides defektsed osad. Asendatud komponendid muutuvad töid teostanud volitatud Porsche keskuse omandiks.
 • Kui remonditöö maksumus ületab varuosa maksumuse, peab nõue olema piiratud varuosa tasuta paigaldamisega.

4. Erandid garantiis ja garantiitingimustes.
Porsche Approved Garantii ei kehti (isegi kui on olemas kehtiv leping) ja ka uut lepingut ei ole võimalik sõlmida ettevõtete sõidukitele, mis tegelevad 

 • autorendi, liisingu või müügiga
 • sõidukoolituste või muu sarnasega
 • reisijate veoga (takso jm sarnane)
 • autode hoolduse või remondiga.

Garantiinõuded ei ole kehtivad, kui defekti või kahjustuse põhjuseks on:

 • sõiduki kasutamine eesmärkidel, mis ei vasta selle otstarbele või sõidukile liigse koormuse rakendamine (nt motospordi võistlustel)
 • sõidukit mõjutavad mistahes välistegurid (eriti avariid, vandalism, vargus ja loodusnähtused)
 • ebaprofessionaalselt tehtud varasemad remonditööd, hooldus või teenindamine ettevõtte poolt, kellel puudub sõiduki tootja tunnustus 
 • sõidukile paigaldatud tootja heakskiiduta varuosad
 • sõiduki juures tootja heakskiiduta muudatuste tegemine
 • ostuobjekti tootja garantii- ja hooldusraamatus esitatud juhiste eiramine
 • Porsche väljakuulutatud hooldus- ja tagasikutsumiskampaaniate eiramine.

Põhimõtteliselt ei kuulu garantii alla järgmised teenused:

 • sõiduki tööomadusi mittehalvendavate nähtavate või kuuldavate kahjustuste parandamine
 • otseste või kaudsete kaasnevate kahjude (nt pukseerimiskulud, ööbimiskulud, rendisõiduki kulud, kasutuskahjude kompenseerimine, nt kui varuosade tarnimine viibib) hüvitamine, kui need ei ole otseselt hõlmatud eraldi garantiiga
 • eraldi testimis-, mõõtmis- või reguleerimistöödega seotud kulude või hooldus-, ülevaatusja teenindustöödega ning puhastamise, varustamise, jäätmete kõrvaldamise, veo, tarnimise või muuga seotud kulude hüvitamine.

Vananemine ja loomulik kulumine ei ole defektid ning seega reeglina garantii alla ei kuulu. Allpool on esitatud täielik loend kuluvatest osadest, mille kulumisest põhjustatud rikkeid garantii ei hõlma:

 • klaasipuhasti harjad
 • rehvid
 • piduriklotsid ja pidurikettad
 • amortisaator
 • siduriketas ja siduri surveketas
 • ajamirihm koos kallutus- ja pingutusrullikuga
 • süüteküünlad
 • akud
Viimati muudetud: 14.04.2023