Porsche vähendab koostöös Norra ettevõttega Hydro sportautode tarneahela süsiniku jalajälge

Porsche AG ja Norsk Hydro ASA alustasid koostööd et vähendada Porsche automudelite süsinikujalajälge, kasutades Hydro väikese süsinikuheitmesisaldusega alumiiniumi ja survevaluprofiile. Lisaks hakkavad kaks ettevõtet tegema omavahel koostööd uuendusliku väärtusahela kontseptsiooniga, mis puudutab akude materjale ja nende taaskasutust. Saksa luksussportautode tootja ja Norra tööstusettevõte allkirjastasid 26. aprillil Oslos kokkuleppe, mis tugevdab mõlema ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegiaid.

Hydro tarnib Porschele ja mitmetele Porsche allhankijatele oma väikese süsinikuheitmesisaldusega Hydro Reduxa 4.0 alumiiniumitooteid. See esmasalumiiniumi sulam on turul omasugustest üks väiksema CO2-jalajäljega ning toodetud taastuvenergiaga. Jalajälg hõlmab kõike alates kaevandamisest kuni metallini. Aastaks 2025 võimaldab Hydro Porschel vähendada alumiiniumi süsinikujalajälge tulevastes sõidukiprojektides umbes 3,5 kilogrammi CO2-ni iga kasutatud alumiiniumikilogrammi kohta. Seda on umbes 60 protsenti vähem kui praegu Euroopas kasutatava keskmise esmasalumiiniumi puhul.

Porsche eesmärk on saavutada aastaks 2030 netosüsinikuneutraalsus oma sõidukite väärtusahelas. Alumiinium ja akude materjalid mängivad võtmerolli meie jätkusuutlikkuse strateegias. Hydro alumiiniumiga loodab Porsche märgatavalt kahandada sellest olulisest materjalist pärinevat CO2 heitkogust.


Fotol: Norsk Hydro ASA president ja tegevjuht Hilde Merete Aasheim ning Porsche AG hankedirektor Barbara Frenkel

„Kliimasoojenemise vähendamiseks tuleb dekarboniseerida energiasüsteeme, püüelda ringmajanduse poole ja taaskasutama juba kasutusel olevaid ressursse. Alumiinium on rohepöördes võtmetähtsusega, kuid tarneahelad peavad muutuma heitmevabaks. Et see juhtuks, peavad ettevõtted sõlmima partnerlussuhteid ning meil on heameel töötada koos sellise teedrajava ettevõttega nagu Porsche oma ühise eesmärgi nimel luua ligisüsinikuvaba auto,“ ütles Hydro president ja tegevjuht Hilde Merete Aasheim.

Tänu alumiiniumi suurepärasele töödeldavusele, kergusele ja tugevusele on selle materjali osakaal Porsche autodes pidevalt kasvanud. Alumiinium on üks võtmeelemente elektrisõiduki muutmisel sportautoks. Juba praegu moodustab alumiinium umbes 30 protsenti Porsche Taycani kogumassist. Osana mõlema firma ambitsioonikatest dekarboniseerimise programmidest on Hydro eesmärk varustada Porschet ja Porsche allhankijaid alumiiniumiga, et saavutada CO2-neutraalsus aastaks 2030. Selleks suurendab Hydro taastuvenergia osakaalu alumiiniumi tootmisel ja tootmisjäätmete taaskasutamisel.

Teine kahe ettevõtte vahelise kokkuleppe oluline osa on Euroopas jätkusuutliku akude väärtusahela ülesehitamise kontseptsiooni teostatavuse uuring. Porsche ja Hydro teevad koostööd, et töötada välja kava akumaterjalide taaskasutamiseks Euroopas. Üks selle programmi võtmeelemente on uurida, kuidas üles ehitada tõhusaid suletud tsükliga lahendusi Porsche elektrisõidukite akude tarvis.

„Juurdepääs jätkusuutlikult saadud toormaterjalidele on üks autotööstuse keerukamaid ülesandeid. Hydrol on laialdased kogemused akude toormaterjalide taaskasutuse osas. Meie Porsches oleme pühendunud taaskasutatud materjalide kasutamise suurendamisele oma sõidukites. Ringmajanduse põhimõte on meil Hydroga ühine. Meie eesmärk on kindlustada endale pikaajaline tarneahel ning seetõttu ootame väärtuslikku panust Hydroga koostöös tehtavalt taaskasutusprojektilt,“ ütles Porsche AG hankedirektor Barbara Frenkel.

Akude tootmiseks hädavajalike materjalide Euroopa tarneahel on alles algusjärgus. Taaskasutusest peaks saama oluline osa, et rahuldada tulevikus kasvavat nõudlust autoakude järele. Edu saavutamiseks on vaja teha koostööd väljaspool tavapäraseid tööstusharusid. Porsche ja Hydro uurivad võimalusi koostööks sellel alal. Mõlemad ettevõtted loodavad esimesi teostatavuse tulemusi ühise akude taaskasutuse alal aastaks 2025.

 

Taycan Turbo Cross Turismo: elektrikulu keskmiselt (WLTP) 24,2 – 21,3 kWh/100 km, CO2 heide keskmiselt (WLTP) 0 g/km, sõiduulatus elektriga 423 – 483 km, linnas 533 – 613 km, seisuga 04/2023

Viimati muudetud: 10.05.2023